DİKSİYON ve ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ

Kuşakların birbirlerini daha iyi anlaması ve güçlü iletişim içerisinde olmasını geliştiren, aidiyet duygusunu artıracak ve mutlu çalışanlar yaratacak bir eğitim programıdır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Kuşak kavramı ve davranış yönelimleri konusunda bilgi sahibi olmak.
  • Kuşakların gelişim alanlarını tanımlamak ve uygun aksiyonları geliştirme becerisine sahip olmak
  • Kuşaklar arası çatışmayı yönetme becerisi elde etmek
  • Y ve Z kuşağının potansiyelini ateşleme becerisine sahip olmak

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12-14 kişi  |  Eğitim Süresi: 2 gün

KAZANIMLAR
Yeni kuşakları anlamak, yönetmek ve etkili bir iletişim kurabilmek için gerekli olan yapılması gereken ve yapılmaması gereken davranışlara hakim olunması.

KİMLER KATILMALI
Ekibinde Y ve Z kuşağı çalışan olan yöneticiler ya da çalışanların katımı etkili olacaktır. Ayrıca Y ve Z kuşağı içinden olacak katılımcıların da kendilerindeki farkındalığı yakalayabilmeleri için bir fırsat olabilecektir.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Kuşak Kavramı
● Yeni kuşaklar kimlerdir ve davranış şekilleri nasıldır ?
● Yeni kuşakları yönetmek ve performanslarını artırmak
● Formüller ve yaklaşımlar