TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bir toplantının öncesi, toplantı anı ve sonrasında ki tüm süreçlerin daha etkin yönetilmesine yönelik bilgilerin aktarılarak, toplantı verimliliğini arttıran becerilerin kazandırıldığı eğitim programıdır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Daha etkili bir toplantı yöneterek zamanı daha verimli kullanabilecekler
  • Daha tatmin edici toplantı sonuçları elde edecekler
  • Amacına uygun, fayda sağlayan toplantılar gerçekleştirebilecekler.

Sınıf Katıılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 1 gün

KAZANIMLAR
Bu eğitim katılımcılarımıza; toplantıların daha verimli ve etkili yönetilmesini sağlayacak becerileri kazandırmayı ve buna paralel olarak toplam iş verimliliğinde pozitif bir etki yaratmayı hedeflemektedir.

KİMLER KATILMALI
Toplantı organize etme ve yönetme sorumluluğunda olan tüm çalışanlar.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Niçin Toplantı Yapıyoruz?
● Toplantı Türleri ve Amaçları
● Toplantı Planlanması
● Toplantıda Fiziksel Ortam ve Önemi
● Toplantının Moderasyonu ve Yönetilmesi
● Toplantıda Etkili İletişim
● Karar Alma
● Toplantı Öncesi ve Toplantı Sonrasında Yapılması Gerekenler
● Toplantı Değerlendirme
● Toplantı Tutanağı