TELEFONLA ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Telefonda profesyonel iletişimin müşteri memnuniyeti odağında sağlanmasına yönelik iletişim becerilerinin aktarıldığı ve kuruma özel vaka çalışmaları ile deneyimsel öğrenmenin gerçekleştirildiği eğitimdir.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Telefon görüşmelerinde kendine daha güvenli uzmanlığını hissettirecek şekilde iletişim kurmayı sağlayacaklar.
  • Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru anlama konusunda etkin dinleme, çözüm-sonuç odaklı olma, soru sorma, zamanı yararlı biçimde kullanabilme becerilerini geliştirecekler.
  • Telefonda profesyonel iletişim kurarak Müşteri Memnuniyeti sağlayacak becerileri elde edecektir.

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 2 gün

KAZANIMLAR
Bu eğitim katılımcılarımıza; telefonda iletişim aracını daha etkili kullanmasını, telefonda kurulan bağ ile müşteri memnuniyeti odağında bir ilişki oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlayacak becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

KİMLER KATILMALI
Müşteri ilişkileri yönetimini telefon iletişimi üzerinden gerçekleştiren çalışanların ve kurumsal kimliğe uygun etkili telefon iletişimi becerisine sahip olmak isteyen tüm çalışanların fayda sağlayacağı bir eğitimdir.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Müşteri Odaklı Hizmet Yaklaşımı ve İletişim
● İletişim ve İletişim Kazaları
● Telefonla Profesyonel İletişim Standartları
● Telefonla İletişimde Müşteri İhtiyacını Anlama
● Telefonda Sesin Doğru Kullanımı
● Telefonda Olumlu Dil Kullanımı
● Müşteri Profillerine Uygun Davranış Sergileme
● Telefonda Etkili İletişime ait İpuçları

EĞİTİM ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASI
Eğitim öncesi saha çalışması yapılarak mevcut Çağrı Merkezi sistemleri incelenmesi veya ilgili bilgilerin sağlanması önerilmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kurum talep ettiği taktirde, eğitimde kazandırılması beklenilen yetkinliklerin yer aldığı bir skor kart ile eğitim öncesi ve sonrası çağrıların değerlendirilmeleri yapılarak; Davranış Değişikliğinin ölçülmesi sağlanmaktadır.