SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İyi bir müşteri deneyimi için süreçlerin oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini baştan başa nasıl yapacağımızı öğreniyoruz.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Yaşayan bir olgu olan süreçlerin teknolojik gelişimlere, günün rekabet koşullarına ve ihtiyaçlara göre güncellenmesi ve daha verimli bir yönetim sağlanabilmesi
  • Şirket içerisinde oluşan gereksiz zaman, maliyet ve kalite kayıplarını gidererek maliyetleri azaltılması
  • Gerçek bir sürecin haritalanması
  • İyileştirme alanlarının tespiti
  • VOC çalışması
  • Yeni süreç tasarımı
  • Yeni süreçlerin risk ölçümleri
  • VOC Geri bildirimlerin değerlendirilmesi
  • Yeni sürecin devreye alınması

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 5 gün

KAZANIMLAR
Süreç iyileştirme projeleri ve verimlilik projelerinin yapılması ile katılımcıların kuruma ve kendilerine değer katmaları hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI
Proje Yöneticileri, Üretim Planlama, Kalite Yönetimi, Denetim ve Satınalma, Müşteri Deneyimi Yönetimi ve diğer tüm şirket çalışanları…

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Sürecin Tanımı
● KAIZEN Nedir?
● PUKÖ Döngüsü
● Kalite ve Üretim Odaklı Yönetim
● Süreç Dokümanı Nasıl Hazırlanır?
● Süreç Akış Diyagramı Oluşturma
● Süreçlerde KPI Belirleme
● Süreç Değerlendirme Analizi
● Süreç İyileştirme

UYGULAMA PLANI
3 günlük eğitimin tamamlanmasından bir hafta sonra 1. Uygulama, 3. haftasında ise 2.Uygulama gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitim esnasında kişilerin şirket içerisinde sorumlu oldukları süreçler üzerinde çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalar uygulama aşamasında projeye dönüştürülecektir. Eğitim içeriğinde video, oyun, workshop çalışmaları gibi interaktif bir eğitim planı bulunmaktadır.