SATIŞ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ PROGRAMI

Telefonda satış adımlarının öğrenilmesini sağlayarak, kişilerin satış becerilerini geliştirebilecekleri eğitimdir.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Telefonda Satış Dinamikleri
  • Başarılı bir satış görüşmesi için gerekli satış adımları
  • Bir satışçı olarak farkındalığını arttırarak satış fırsatlarını değerlendirmek
  • Ürün veya hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek ve müşteride satın alma motivasyonu sağlayacak şekilde sunulması teknikleri
  • Telefonda ikna ve satış becerilerini güçlendirerek satışlarını arttırması

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 4-15 gün

KAZANIMLAR
Bu eğitim katılımcılarımıza; tele satış dinamiklerini kavrayarak satış becerilerini geliştirmeyi bunun sonucunda kurumun toplam satışlarında ölçülebilir pozitif bir ivme yaratmayı hedeflemektedir.

KİMLER KATILMALI
Mevcut veya potansiyel müşterilere telefon ile ulaşarak, ürün ve/veya hizmet faydalarını sunmak, satışı gerçekleştirmek ve/veya yüz yüze görüşme randevusu almak ile sorumlu tüm çalışanların fayda sağlayacağı bir eğitimdir.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Satışın Tanımı ve Tele Satış
● Hizmet ve Satış İlişkisi
● Başarılı Bir Satışçı Olmanın İpuçları
● Telefonda Satış Sürecine Ait Adımlarımız
● Telefonda Satış Görüşmesinde Etkili Açılış
● Telefonda Satışta İhtiyacı Ortaya Çıkarmak ve Aktive Etmek
● Satışta İkna Adımları
● Müşteri Profillerine Uygun Davranış Sergileme
● Etkili Satış Kapama ve Sonuçlandırma Süreci

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kurum talep ettiği taktirde, eğitimde kazandırılması beklenilen satış yetkinliklerin yer aldığı bir skor kart ile eğitim öncesi ve sonrası çağrıların değerlendirmesi ya da hedeflenen ve gerçekleşen satış rakamları üzerinden analiz çalışması yapılarak; Davranış Değişikliğinin ölçülmesi sağlanmaktadır.

SATIŞ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ PROGRAMI

Satis-Musteri-Temsilcisi-Egitim-ve-Gelisim-Akademisi-Programi-tablo