LİDERLİK EĞİTİMİ PROGRAMI (1.SEVİYE)

Yeniliğe ve değişime uyum sağlamak isteyen, gelişime ve öğrenmeye açık olan, geleceğin üst düzey yöneticileri geliştirmeyi hedeflemektedir.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Kişisel farkındalığının yakalanması,
  • Profesyonel bir liderlik için mevcut durum analizinin yapılması (Kişisel SWOT Analizi) ve gelişim alanlarının tespiti (Çeşitli Liderlik Testleri)
  • Geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşılarak iyileştirme
  • çalışmasının yapılması.
  • Uygulamalarda şirkete fayda sağlayacak çalışmalar ile eğitimin hızlı geri dönüşünü sağlamak, fayda yaratmak

Sınıf Katıılımcı Sayısı: Max 12-14 kişi  |  Eğitim Süresi: 6-12 gün

KAZANIMLAR
Yöneticilerin kendini tanıması ve liderlik özelliklerini geliştirmesi, gelişim alanlarını keşfetmesi, farklı yaş grupları arasında iletişimini güçlendirilmesi, ekibini daha etkin yönetebilmesi ve yol gösterebilmesi.

KİMLER KATILMALI
İş ve özel hayatında kendine değer katmak, kendini tanımak, yol gösterici olmak, liderlik özelliklerini geliştirmek isteyen, öğrenmeye ve değişime açık Üst Düzey Yöneticiler.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Eğitim, müşteri ihtiyacı, kurum kültürü ve stratejisine göre içerikte değişkenlik gösterebilmektedir.

● Bu sebeple eğitim öncesi firmada 2 günlük bir analiz çalışması ön görülmektedir.

● Bu çalışma içerisinde firmanın organizasyon yapısı, katılımcıların görev ve sorumluluk alanları, özgeçmiş bilgileri ve bağlı bulundukları yöneticiler ile görüşmelerin yapılması.

UYGULAMA PLANI
Eğitim ve Gelişim Akademisi programı uygulaması yaklaşık 3 – 4 aylık bir süre içerisinde tamamlanmaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Modül tamamlandığında katılımcılara o modül içeriğine uygun ve de şirkete fayda sağlayacak ödev ve çalışmalar verilir. Hazırlanan ödev ve içeriğe göre katılımcılara geri bildirimler ile gelişimin sağlanması hedeflenir. Ayrıca eğitimde kişisel SWOT analiz çalışması, çeşitli liderlik testleri, hedef
belirleme çalışmaları gibi pek çok analiz çalışması da yer almaktadır. Eğitimin %70’i uygulama %30’u teorik bilgiyi içermektedir.

PROGRAM

liderlik-egitimi-programi-1-seviye