ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Etkili bir sunum için gerekli olan kavramların öğrenilmesini sağlayarak, kişilerin bilgilerini güven uyandıracak ve beğeni yaratacak şekilde sunmalarını sağlayacak tüm adımların aktarıldığı eğitim programıdır. Bu eğitim katılımcılarımıza; sunum araçlarını doğru şekilde kullanarak fark yaratan sunumlar hazırlamalarını ve tatmin eden sunum yapma potansiyellerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Sunum araçlarının etkili şekilde kullanımı
  • Bir sunumun planlanmasını, hazırlanmasını, amaçlarının belirlenmesi gibi temel bilgiler
  • Katılımcıların etkin katılımını sağlama ve dikkati koruyabilme konusunda becerilerini geliştirme
  • Sunum becerileri konusunda iç değerlendirme yapıp, gelişim alanlarında farkındalık yaratma

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 2 gün

KİMLER KATILMALI
Etkili sunumlar hazırlaması ve sunması beklenen tüm çalışanlar,eğitimciler, yöneticiler ve yönetici adaylarının fayda sağlayacağı bir eğitimdir.

EĞİTİM ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASI
Kurumun İk Eğitim ekibi tarafından paylaşılan analizlerin değerlendirmesi ve ihtiyacın derinliğine göre değişmek kaydıyla; Eğitim öncesi katılımcılar ve yönetim ekibi ile ayrı  workshop çalışması vb. yöntemler kullanılarak sahada ihtiyaç analiz çalışmaları yapılmaktadır.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Yetişkinlerde Dinleme ve Öğrenme Süreci
● Sunum Nedir ? Planlama ve Hazırlama Süreci
● Sunum Düzeni Ortamı ve Görsel İhtiyaçlar
● Bir Sunumdaki Yol Haritamız
● Katılımcı İle Doğru İletişim
● Etkili Sunum Gerçekleştirme, dikkat Edilmesi Gerekenler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kurum talep ettiği taktirde, eğitim sonrası kişilerin hazırlayacakları ve gerçekleştirecekleri sunumlar üzerinde değerlendirme ve geri bildirim çalışması yapılarak; davranış değişikliğinin ölçülmesi sağlanmaktadır.