ETKİLİ İKNA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İknanın hayatımızdaki önemine dair farkındalığın kazandırıldığı, kişilerin ikna, müzakere becerilerini geliştirme odağında kuruma vaka çalışmaları ile deneyimsel öğrenmenin gerçekleştirildiği eğitim programıdır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • İkna sürecindeki dinamiklerini öğrenilmesi
  • İkna süreçlerine hakim olma
  • Olumlu iletişim terminolojisi kullanarak pozitif etki yaratmanın gücünü kavrama
  • Farklı davranış tarzlarını öğrenerek ikna edilmesi zor müşteri profillerine karşı davranış modelleri hakkında bilgi edinme
  • İkna ve müzakere becerilerin geliştirilmesi

Sınıf Katıılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 2 gün

KAZANIMLAR
Katılımcılara doğru ikna sürecini aktararak, ikna ve olumlu iletişim becerilerini geliştirmek ve nihayetinde kurumun iş sonuçlarında ölçülebilir pozitif bir ivme kazandırmak.

KİMLER KATILMALI
Mevcut veya potansiyel müşterilerle iletişimde olan ve müşteri kararlarını her iki tarafa fayda sağlayacak şekilde yönlendirme sorumluluğunda olan tüm çalışanlar.

EĞİTİM ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASI

Kurumun İk Eğitim ekibi tarafından paylaşılan analizlerin değerlendirmesi ve ihtiyacın derinliğine göre değişmek kaydıyla; eğitim öncesi çağrı dinleme, katılımcılar ve yönetim ekibi ile ayrı workshop çalışması vb. yöntemler kullanılarak sahada ihtiyaç analiz çalışmaları yapılması.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● İkna Nedir Ne Değildir?
● İknanın Psikolojisi
● Temel İkna Prensipleri
● Çatışmayı Uzlaşmaya Çevirmek
● İknada Doğru İletişim, İkna ve Müzakere Becerileri