ETKİLİ BEDEN DİLİ KULLANIMI EĞİTİMİ

Beden dili, kişinin bütünleşik imajı açısından büyük öneme sahiptir. Söylemlerimizi beden dili ve kişisel imajımız ile desteklemezsek, ana mesajları veremeyebiliriz, ya da eksik veririz. Etkili Beden Dili kullanımının iletişimdeki öneminin aktarıldığı eğitim programıdır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Mimik ve beden dilini kontrol edebilme
  • İletişimi kontrol etme ve iletişim gücünü arttırma
  • İlk izlenim yaratma
  • Karşı tarafın beden dilini çözebilme
  • Topluluk içinde daha etkili ve rahat olabilme

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12-14 kişi  |  Eğitim Süresi: 2 gün

KAZANIMLAR
Bu eğitim ile katılımcılara; beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmayı ve daha profesyonel kişisel imaja sahip olmayı sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI
Tüm şirket çalışanları…

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● İletişim Nedir?
● İletişim Beden İlişkisi
● İp uçlarıyla Beden Dili
● Karşımızdakinin Sözsüz Mesajlarını Çözme
● Uygulama, Yanıltma, İkna Etme