EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

Bir eğitimcinin ihtiyacı olan tüm kavramların aktarıldığı, eğitmen olma yolculuğunda kişilerin Eğitmen Vizyonu farkındalığını kazandığı ve öğretme becerilerini deneyimsel olarak yaşayabildikleri eğitim programıdır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Yetişkin eğitiminin temelleri
  • Başarılı bir eğiticinin sahip olması gereken yetkinlikler
  • Eğitimi etkili bir hale getirebilecek formatı ve kullanılan araçları tasarlamak
  • Eğitimde etkili sunumun temelleri
  • Eğitim araçlarının etkili şekilde kullanımı
  • Eğitim ihtiyaç analizi, tasarım, ölçme, takip ve raporlama süreçleri
  • Katılımcıların etkin katılımını sağlama ve dikkatini koruyabilme
  • Eğitim becerileri konusunda iç değerlendirme yapmak, gelişim alanlarına odaklanmak

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 4 gün

KAZANIMLAR
Katılımcılara, bir eğitmen vizyonu kazandırarak temel öğrenme süreçlerini kavramalarını ve eğitmenlik becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

KİMLER KATILMALI
Kendi kurumlarında personele kurum içi eğitim veren çalışanlar, etkili eğitimler hazırlaması ve sunması beklenen tüm personeller, eğitmen adayları ve serbest eğitmen olarak görev yapan veya yapmak isteyen kişiler.

EĞİTİM ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASI
Kurumun İk Eğitim ekibi tarafından paylaşılan analizlerin değerlendirmesi ve ihtiyacın derinliğine göre değişmek kaydıyla; eğitim öncesi katılımcılar ve yönetim ekibi ile ayrı  workshop çalışması vb. yöntemler kullanılarak sahada ihtiyaç analiz çalışmaları yapılmaktadır.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Yetişkin Eğitim Süreci Hangi Prensiplere Dayanır?
● Eğitim İhtiyaç Analizi
● Eğitim Yöntemleri, Planlama ve Tasarım Süreci
● Fiziksel ve Zihinsel Hazırlık, Etkili Sunum Gerçekleştirme
● Katılımcılar ile Etkili İletişim
● Öğrenme Hedeflerinin Takip Edilmesi ve Raporlama Süreci

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kurum talep ettiği taktirde, eğitim sonrası kişilerin hazırlayacakları ve gerçekleştirecekleri sunumlar üzerinden ya da verdikleri eğitimlerin izlenmesi ardından değerlen­dirme ve geri bildirim çalışması yapılarak; davranış değişikliğinin ölçülmesi sağlanmaktadır.