ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİCİSİ EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ PROGRAMI

Çağrı merkezi orta ve üst düzey yöneticlerinin liderlik yeteneklerini geliştiren; kendisine, çalışanlarına ve şirketine değer katmasını hedefleyen bir gelişim programıdır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Yöneticinin kendisini tanıması ve kişisel farkındalığının arttırılması
  • Ekip yönetme ve yönetici yönetme becerilerinin geliştirilmesi
  • Mevcut verileri analiz etme ve performansı arttırma becerisinin geliştirilmesi

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12-14 kişi  |  Eğitim Süresi: 8-15 gün

KAZANIMLAR
Başarılı bir liderin sahip olması gereken bilgi ve becerilerin tanımlanması ve eğitim boyunca uygulamalarla başarılı ekipler oluşturulması konusunda farkındalığının arttırılması

KİMLER KATILMALI
Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri orta ve üst düzey yöneticileri

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
Çağrı Merkezi Dinamikleri
Etkili Kişisel Liderlik
Etkili Stratejik Liderlik
Etkili Motivasyonel Liderlik

EĞİTİM ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASI
Katılımcı profilleri ve iş detayları hakkında bilgi alınır. Gerekli durumlarda katılımcı birlikte çalıştıkları yönetici ve insan kaynakları ile ön görüşme yapılır. İş başı gözlem yapılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yapılan tüm test sonuçları, takip uygulamları sonucunda gözlenen gelişim IK ve yönetim ekibine  rapor olarak sunulur.

SATIŞ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ PROGRAMI

cagri-merkezi-yoneticisi-egitim-ve-gelisim-akademisi-programi-tablo