ÇAĞRI MERKEZİ TAKIM LİDERİ - SÜPERVİSÖR EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ PROGRAMI

Çağrı merkezi takım lideri ve süpervisör seviyesindeki yöneticlerinin liderlik yeteneklerini geliştiren; Kendisine, çalışanlarına ve şirketine değer katmasını hedefleyen bir gelişim programıdır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Liderin doğru ve etkin iletişimi
  • Doğru ve etkili geri bildirim yöntemlerini geliştirmek
  • İşin sahibi ve uzman olma ipuçları
  • Takım performansını arttırma formülleri

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12-14 kişi  |  Eğitim Süresi: 6-11 gün

KAZANIMLAR
Çağrı Merkezlerinin yönetimi ve motivasyonunda çok kritik ve önemli bir yere sahip olan yönetim kademesinin yöneticilik ve liderlik becerilerinin gelişmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlığının artması, performans ve verimin yükselmesi

KİMLER KATILMALI
Takım Liderleri, Süpervisörler, Takım Lideri veya Süpervisör Adayları

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Çağrı Merkezi Dinamikleri
● Etkili Kişisel Liderlik
● Etkili Motivasyonel Liderlik

EĞİTİM ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASI
Katılımcı profilleri ve iş detayları hakkında bilgi alınır. Gerekli durumlarda katılımcı birlikte çalıştıkları yönetici ve insan kaynakları ile ön görüşme yapılır. İş başı gözlem yapılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yapılan tüm test sonuçları, takip uygulamları sonucunda gözlenen gelişim IK ve yönetim ekibine  rapor olarak sunulur.

SATIŞ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ PROGRAMI

takim-lideri-supervisor-egitim-ve-gelisim-akademisi-programi-tablo