ÇAĞRI MERKEZİ RAPORLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Hedeflere yönelik etkin yönetim için gerekli anlık ve tarihsel raporlama katmanlarını tanıyoruz.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

Raporlama sisteminin nasıl olması gerektirdiği  uygulamalı olarak gösterilmesi, çalışanların yaptıkları işlerle ilgili başarılı raporlama tekniklerini kavrayarak bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir

  • Rapor hazırlama teknikleri bilgisi
  • Rapor taslakları hazırlama
  • Grafiksel rapor tasarımları
  • Rapor okuma teknikleri
  • Executive rapor hazırlama teknikleri

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 2 gün

KAZANIMLAR
Bu eğitimde etkili ve anlaşılır rapor hazırlama tekniklerini öğreneceksiniz.

KİMLER KATILMALI
Her kademeden çağrı merkezi yönetimde bulunan kişiler ve yönetime rapor hazırlayan kişiler.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Raporlamanın amaçları
● Rapor hazırlamada göz önünde bulundurulması gereken faktörler
● Başarılı bir raporun özellikleri
● Rapor çeşitleri
● Tablo ve Grafik Yöntemi
● Rapor yazma ve okuma teknikleri
● Raporlama için bilgi toplama ve bilgilerin organizasyonu
● Rapor verilerini düzenleme ve raporun sunumu

EĞİTİM ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASI
Eğitim öncesi çağrı merkezi raporlama uygulamalarının tanınması ve varsa üretilen anlık, günlük, haftalık ve aylık raporların temin edilmesi gerekmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMI
Eğitim sonrası Yönetim Özet ve Operasyonel Raporlama şablonlarının oluşturulması.