ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Müşterinin markayla olan tüm yolculuğuna değer katmak elinizde…
Müşteri deneyimi yönetimi; müşterinin satış öncesinden sonrasına kadar kurumla olan her iletişim noktasındaki etkileşimin mükemmel bir deneyime çevrilebilmesi için kurumun tümüne yaygınlaştırılan uygulamaların tamamıdır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Müşteri ile görüşmelerde başarıyı sağlamak
  • Müşteri ile kalıcı bir ilişki kurmak
  • Müşteriyi doğru yönetebilmek
  • Algı farkındalığı kazanmak ve deneyim tasarlama becerisi kazanmak
  • Müşteri kavramının satış danışmanından servise kadar herkese aynı ulaşması
  • Müşteri ile doğru sinerjiyi yakalamak

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 2 gün

KAZANIMLAR
Kaybedilen bir müşteriyi kazanmanın maliyeti yeni bir müşteri kazanmanın maliyetine göre kat ve kat fazladır. Bu eğitim ile bir çok kanaldan müşterilere mükemmel deneyimler yaşatmak için zengin ipuçları bulacaksınız.

KİMLER KATILMALI
Müşteri hizmetlerinde görev alan tüm kişiler

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Müşteri kimdir? Hizmet nedir?
● Müşteri beklentileri
● Müşteri tipleri
● Müşteri bağlılığı ve etkileri
● Müşteri beklentilerinin aşılması ve emsalsiz hizmetler
● Müşterinin markayla yolculuğu
● 5 duyuya seslenmek
● Paradigma ve Tarz ve kişilik profilleri
● Zorlu müşterilerden Bağlı Müşteriye