ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ DENEYİMi YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kalite yönetimi eğitimi ile çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmaları hedeflenmektedir.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Ekiplerin ve çalışanların ayrı ayrı kalite ölçümlemeleri ortaya konarak işe bağlılık performansı arttırılır.
  • Performans ölçümlemesinin bir parçası olarak, ödül ve ceza sistemi ile entegre edilerek daha yüksek hedeflere ulaşan bir ekip oluşturulur,
  • Yönetim raporlaması bakımından şefafflık sağlanarak üst yönetimin hassas olması gereken konular iletilir,
  • Müşteri memnuniyetinin getirdiği finansal yararlar şirkete pozitif etki eder.

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 6-8 kişi  |  Eğitim Süresi: 1 gün

KAZANIMLAR
İş süreçlerindeki sorunların ortaya çıkarılması, gelişime açık ekip çalışanlarının tespit edilmesini sağlar. Otomatik bir içdenetim mekanizması oluşturularak verimliliği arttırır. Şirket içi rekabet ile kalite yükseltilir. Bireysel ve takım performanslarının ölçümlenmesi şirket çıktılarına fayda sağlar. Ekipteki ve iş süreçlerindeki iyileştirecek noktaları ortaya çıkarır. İç müşteri (çalışan) memnuniyetini sağlayarak firma çıktılarına olumlu etki eder.

KİMLER KATILMALI
Tüm Kademelerdeki Yöneticiler, Yönetici Adayları ve Performans Yönetimi Sürecinden Sorumlu İnsan Kaynakları Profesyonelleri

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Kalite Kavramına Bakış
● Kalite Ölçümleme Yöntemleri
● Süreklilik ve Gelişim İp Uçları
● Kalite Sistemi ve Kurumun Kalite Kültürü

EĞİTİM ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASI
Operasyon yöneticisi ile eğitim öncesi mevcut kalite ve performans sisteminin değerlendirilmesi üzerine toplantı.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitimden sağlanan çıktılar ile eğitim öncesi ve sonrası durum analizi.