ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim sırasında teorik bilgilerin yanı sıra gerek bu bilgileri desteklemek gerekse kişilerin kendi gelişim alanlarını fark etmelerini sağlamak ve etkin zaman kullanımı bilincini oluşturmayı hedefler.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Zaman Yönetimi Basamakları
  • Öncelik Belirleme ve Zamanı Etkin Kullanma
  • Zaman Kazanma Yöntemleri
  • Zaman Yaratıcılar

Sınıf Katıılımcı Sayısı: Max 14 kişi  |  Eğitim Süresi: 2 gün

KAZANIMLAR
Katılımcıların zaman yönetimi teknikleri hakkında bilgi sahibi olarak zaman kullanımı sırasında yaptıkları doğru ve yanlışları göstermek ve edinecekleri farkındalık sayesinde zamanlarını ve işlerini daha etkin şekilde yönetebilmelerini sağlamak.

KİMLER KATILMALI
Tüm çalışanlar.

EĞİTİM ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASI
Katılımcıların profilleri ve ortalama bir çalışanın günlük ajandası hakkında bilgi alınır. Gerekli durumlarda çalışanlarla, yöneticilerle ve insan kaynaklarıyla eğitim öncesi görüşme yapılır. Koşullar uygunsa iş başı gözlem yapılır.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Zaman Kavramı
● Zaman Yönetimi ve Etkileri
● Öncelikleri Belirlemek
● Kaybettiğimiz Zamanı Kazanmak
● Zaman Kazanma Yöntemleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim öncesi anket yapılabilir.