TAHSİLAT UZMANI EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ PROGRAMI

Tahsilat operasyonunda görev alan uzmanların ikna, müzakere, empati ve iletişim yeteneklerini geliştirerek tahsilatları artırmaya yönelik bir eğitim programıdır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Tahsilat cirosunun artması,
  • Borçlu ile iletişim tekniklerinin kaznılması
  • İkna tekniklerinin artması
  • Müzakere yeteneklerinin artması
  • Borçlu şikayetlerinin azalması
  • Tahsilat ve operasyon süreçlerine hakimiyet kazanılması

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 12 kişi  |  Eğitim Süresi: 5-12 gün

KAZANIMLAR
“Etkili Tahsilat Teknikleri” ve “Tahsilat İçin Etkili İletişim Teknikleri” eğitimleri ile borçlu ile Tahsilat Uzmanı arasında iletişim ve güven ortamının sağlanabilmesi ile tahsilat değerinin arttırımı sağlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI
Tahsilat Operasyonu yapan ve bu alanda ilerlemek isteyen “Tahsilat Uzmanları” için tasarlanmış programdır.

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Takım Ruhu Eğitimi
● Operasyon Süreçleri Eğitimi
● Tahsilat İçin Etkili İletişim Teknikleri
● Etkili Tahsilat Teknikleri

UYGULAMA PLANI
Başlangıç Seviyesi eğitimi yaklaşık 2 aylık, İleri Seviye Eğitim Programı yaklaşık 4 aylık sürede tamamlanmaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitim sonrasında çağrı dinleme ve değerlendirmeler yapılarak eğitimde verilen bilgilerin ölçümlenmesi yapılmaktadır. Elde edilen kalite dinleme ve değerlendirmelerin ardından tespit edilen gelişim noktalarına göre geri bildirim verilmektedir.

SATIŞ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ PROGRAMI

tahsilat-uzmani-egitim-ve-gelisim-akademisi-programi-tablo