RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kurumların bünyesinde yapılan pek çok proje çalışmalarının içinde öngörülemez riskler çıkabilir. Bu riskleri önceden bilmek ve ölçümlemek olası maliyet ve zaman kaybını ortadan kaldırılacaktır.

EĞİTİM SONUNDA EDİNİLECEK BİLGİ VE BECERİLER

  • Kurumsal risklerin tanımı ve kurum içindeki risklerin fark edilmesi
  • Risklerin oluşturduğu kayıplarının belirlenebilmesi
  • Risklerin derecelendirilebilmesi
  • Yatırım / Planlamanın risk yönetimi ilkesine göre uygulanabilmesi

Sınıf Katılımcı Sayısı: Max 8 kişi  |  Eğitim Süresi: 4 gün

KAZANIMLAR
Risk yönetim süreçlerini, risk yönetimi fonksiyonları, yaratılan katma değer, temel kavramlar, ilke ve esaslar, risk yönetimi ile ilgili konuların
uygulamalar ile deneyimlenmesi sağlanacaktır.

KİMLER KATILMALI
Şirketlerin risk yönetimi departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller, proje yöneticileri ve üyeleri, planlama uzmanları

EĞİTİMDEN BAZI ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
● Risk Tanımı ve Temel Kavramlar, ISO 31000’e Giriş
● Risklerin Sınıflandırılması
● Kurumsal Risk Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar
● Risk Yönetimi Adımları, Haritası, Sınıflandırma ve Ölçümleme

UYGULAMA PLANI
2 günlük eğitimin tamamlanmasından bir hafta sonra 1. Uygulama, 3.haftasında ise 2.Uygulama gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim esnasında kişilerin şirket içerisinde sorumlu oldukları projeler üzerinde çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalar uygulama aşamasında değerlendirilecektir.