H.SEÇİL SIRGÜVEN

H.Secil-Sirguven

ODTÜ Psikoloji lisans eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış bölümünde yüksek lisans eğitimi alan H.Seçil Sırgüven, İnsan Kaynakları alanında 18 yıllık deneyime sahiptir. Bu süreçte hem danışmanlık, hem de kurumsal tarafta yer almış olup; seçme-yerleştirme, eğitim ve gelişim, performans yönetimi ve ödüllendirme, kariyer planlama, yetenek yönetimi, ücretlendirme ve yan haklar süreçlerinin yapılandırılması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinden sorumlu olarak görev almıştır. İK Danışmanlığı yaptığı süreçte farklı sektörlerle çalışma fırsatı bulmuş olup; kurumsal tarafa geçişiyle birlikte bilişim, telekomünikasyon ve çağrı merkezi sektörlerinin İK süreçlerinde yer almıştır. İnsan Kaynakları ile birlikte Kalite ve Süreç Yönetiminden de sorumlu Grup Müdürü olarak çalışmış ve kalite yönetim sistemlerinin kurulması, işler hale getirilmesi, risk yönetimi, süreç yönetimi, yedekleme planları konularında da deneyim sahibidir.

İnsan Kaynakları ve Kalite & Süreç Yönetimi deneyimine ek olarak 2015 yılında ICF Akredite Koçluk Eğitim Programını tamamlamış olup, Profesyonel Koçluk da yapmaktadır.

12 yıldır yönetici olarak çalışan H.Seçil Sırgüven, toplam tecrübesinin son 8 yılında İş Grubu şirketlerinde görev almıştır.

Her şirketin yaşayan bir canlı olduğuna ve kendine ait bir kimyası, yapısı ve ihtiyaçları bulunduğuna inanan H.Seçil Sırgüven, görev alanı içindeki her sürecin “şirkete özel” olarak tasarlanması gerektiğine ve yine işletilen her sürecin performans/verimlilik çıktılarının ölçümlenerek, sistemlerin kendi yaşam döngüsü içinde iyileştirilmesi/geliştirilmesi gerektiğine; ancak bu şekilde etkin sonuçlar elde edilebileceğine inanmaktadır.